Hoření

Hoření, které máme běžně na mysli, je prudká fyzikálně-chemická reakce. Však to sámi jistě znáte. Látka zahřátá na určitou teplotu, která je pro každou látku charakteristická, se slučuje s kyslíkem. Proto i hoření patří do reakcí zvaných oxidace. Zároveň dochází k vývoji tepla a světla, které vidíme a cítíme jako oheň. Asi není pro nikoho novinkou, že vznikají také zplodiny hoření, což je původní látka změněná touto reakcí.

Hoření ale obecně není jen slučování hořlavé látky s kyslíkem, ale i s dalšími reaktivními plyny. Například sodík může hořet v kyslíku, ale stejně krásně i třeba v chloru.

Druhy hoření:

Dokonalé hoření: je hoření, při kterém nevznikají zplodiny schopné dalšího hoření a zpravidla vzniká pouze oxid uhličitý a vodní páry.

Nedokonalé hoření: je hoření, při kterém vznikají zplodiny schopné dalšího hoření, které jsou často výbušné a toxické (oxid uhelnatý, kyanovodík, atd.).

Hořlaviny:

Jsou to látky, které se dají snadno zapálit, reagují tedy prudce a snadno s kyslíkem za vzniku plamene. Hořlaviny dělíme na 4 třídy podle toho, jak lehko vzplanou. Tyto látky jsou tedy nebezpečné, a proto se označují výstražným symbolem.

CHJ 01 GHS pictogram flamme.svg maly

Obr. 1 Symbol označující hořlavou látku (platný od roku 2008)

CHJ 01 Hazard F svg

Obr. 2 Symbol označující hořlavou látku (symbol používaný dříve)

Pokud se nacházíte v blízkosti nějaké hořlaviny, pak nesmíte pracovat s otevřeným ohněm – nesmíte si tedy ani zapálit svíčku, ani (a to doufám, že vás ani nenapadne) cigaretu. A že jste se ještě nikdy s žádnou hořlavinou nesetkali? Omyl! Například všechny paliva jsou hořlaviny, tedy ropa, propan-butan, benzín…

Plamen svíčky a teplota:

CHJ 01 svicka maly

Obr. 3 Teplota plamene svíčky není všude stejná

Literatura

1. Torsten Henning. GHS-pictogram-flamme.svg. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-flamme.svg. Tento obrázek je publikován jako volné dílo.

2. PhroodHazard F.svg. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_F.svg. Tento obrázek je publikován jako volné dílo.

3. 4028mdk09. Einzelne Kerze.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Einzelne_Kerze.JPG. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licence.

4. dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=iecgukvq‎

5. http://www.dzz.kvalitne.cz/otazky/pv.doc

6. http://www.pozary.cz/clanek/2163-co-by-mel-znat-kazdy-a-nejenom-hasic/