Triacylglyceroly

Triacylglyceroly jsou významné sloučeniny. Přijímáme je v potravě a potřebujeme je při přípravě jídla. Setkáváme se s nimi ale také například v přípravcích na ošetření kožených věcí.

Triacylglyceroly vznikají reakcí zvaná esterifikace. Jedná se o chemickou reakci trojsytného alkoholu glycerolu a tří molekul vyšších mastných kyselin. Reakce je zaznamenána na obrázku 2, kde je vidět i obecná struktura vzniklého acylglycerolu.

files/Clanky/Images/CHJ_12_esterifikace.png

Obr. 1 Esterifikace – vznik triacylglycerolu

 

V případě, že zrovna sedíš u televize a jíš brambůrky, nemá tělo energii k čemu využít. Energie je proto použita na tvorbu zásob tuků na horší časy. Nejprve se vytvoří glycerol a mastné kyseliny. Enzymy zvané acyltransferazy umožní esterifikaci a triacylglycerol je na světě. Ukládá se v adipozních buňkách a čeká, až bude tělo potřebovat energii a rozštěpí ho.

CHJ 12 Crown Burger Plus hamburger and fries

Obr. 2 Tučná potrava

Pevný tuk nebo olej?

Co rozhoduje o tom, jestli bude triacylglycerol pevný nebo kapalný? Olej dostaneme v případě, že součástí molekuly triacylglycerolu je vyšší mastná kyselina, která obsahuje alespoň jednu dvojnou vazbu. Pokud jsou všechny vazby mezi uhlíky vyšších mastných kyselin jednoduché, říkáme, že vyšší mastné kyseliny jsou nasycené, a vzniklý triacylglycerol bude pevný.

files/Clanky/Images/CHJ_12_tuk 2.png files/Clanky/Images/CHJ_12_tuk.png

Obr. 3 Molekula pevného triacylglycerolu vytvořeného esterifikací glycerolu, dvou molekul kyseliny stearové a jedné molekuly kyseliny palmitové

Mýdlo:

Na první pohled se zdá, že tuk a mýdlo nemají nic společného. To je ale veliký omyl. Triacylglycerol totiž velice dobře reaguje s hydroxidem. Tuto reakci nazýváme zmýdelnění. Hydroxid rozštěpí triacylglycerol na glycerol a tři molekuly alkalických solí vyšších mastných kyselin. Mýdlo je tedy zesíťovaná alkalická sůl vyšší mastné kyseliny, nejčastěji sodná nebo draselná. Výrobou mýdla z hydroxidu sodného získáme tuhá mýdla, při použití hydroxidu draselného tekutá mýdla. Reakce je znázorněna na obrázku 4. Pozor, zmýdelnění je dobře patrné i na kůži polité hydroxidem! 

files/Clanky/Images/CHJ_12_mydla.png

Obr. 4 Mýdlo

Literatura:

  1. Max Slowik. Crown Burger Plus hamburger and fries.jpg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crown_Burger_Plus_hamburger_and_fries.jpg. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons.
  2. http://chemie3d.wz.cz/models.php?id=62
  3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Lipidy
  4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Triacylglycerol
  5. www.lf2.cuni.cz/Ustavy/biochemie/vyuka/anabol.ppt
  6. www.vscht.cz/anl/oppa-sem-bio/PDFs/II_5_OPPA.pdf