Chemistry Is All Around Network 

29. 1. 2015

Jana Pučová, Veronika Švandová

Základní informace

Web: http://chemistrynetwork.pixel-online.org/

Řešitelé projektu: Do projektu bylo zapojeno 13 partnerů z 11 zemí Evropy. Českou republiku reprezentuje v projektu VŠCHT Praha. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Pro koho: Projekt byl zaměřený na vědecké odborníky a učitele ve školách v dané oblasti.

tl_files/Projekty/images/02_chemie_je_vsude.jpg

Obr. 1 Web projektu Chemie je všude kolem

Charakteristika

Nedávno ukončený projekt Chemistry Is All Around Network (Chemie je všude kolem - Network), financovaný Evropskou komisí v rámci Programu celoživotního vzdělávání (podprogramu Comenius – Multilaterální sítě), měl za cíl podporovat vzdělávání v chemii.

Cíle

Hlavním cílem projektu CIAA Network bylo zvýšit zájem studentů o studium chemie pomocí:

 • databáze výukových materiálů v oblasti chemie
 • propojení a sdílení poznatků mezi odborníky a učiteli, odstranění stávajících bariér mezi nimi
 • organizace nadnárodních konferencí ke sdílení získaných poznatků

Projekt CIAA Network byl pokračováním úspěšného projektu “Chemistry is All Around Us“ (Chemie je všude kolem nás), který skončil v roce 2011, více informací o tomto projektu najdete na http://chemistry.pixel-online.org/.

Hlavní aktivity

 • Výzkumná činnost – Zapojení učitelů chemie a vědců ve společném úsilí ke sdílení vědomostí týkajících se motivace studentů, vzdělávání učitelů, příklady dobré praxe a úspěšné zkušenosti.
 • Shromáždění výukových materiálů - Vytvoření databáze existujících materiálů a zdrojů pro výuku chemie s inovativním, atraktivním a interaktivním přístupem, zaměřenou na vyhodnocení používaných metod a řešení.
 • Síťové sdílení informací - Organizace shromáždění za účelem zapojení učitelů a vědců do nadnárodních diskuzí zaměřené na sdílení strategií a řešení na podporu výuky chemie.
 • Mezinárodní konference - Organizace mezinárodních konferencí popisující současný stav a perspektivy týkající se motivace studentù, vzdělávání učitelů a úspěšných zkušeností s výukou chemie.

Výstupy

 • databáze a přehled publikací týkající se výuky chemie
 • příspěvky popisující současný stav a předpokládané budoucí perspektivy ve výuce chemie
 • shromáždění vyzkoušených a posouzených výukových materiálù
 • organizace nadnárodních konferencí

Kdy probíhá?

CIAA Network běžel 36 měsíců od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014. 

Akce

V minulosti proběhlo několik konferencí. V současné době se chystá konference New Perspectives in Science Education, která proběhne ve Florencii.

Literatura

 1. http://chemistrynetwork.pixel-online.org/
 2. http://chemistrynetwork.pixel-online.org/info/download/logos/CZ_Brochure.pdf

Zkušenosti

Máte vlastní zajímavou zkušenost s tímto projektem? Napište ji níže do komentáře!

Komentáře