ČESKÉ HLAVIČKY

Základní informace

Web: http://www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=504&csum=01ed513

Organizátor: společnost Česká hlava s.r.o.

Pro koho?

Soutěž je určena pro studenty středních škol a žáky vyšších ročníků základních škol se zájmem o technické a přírodovědné obory. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci, nebo autorské týmy v maximálním tříčlenném složení. Nominovat něčí práci mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace. Každoročně je soutěž vypisována v pěti kategoriích:

  • Merkur „Ekonomie a podnikání“,
  • Genus „Člověk a svět kolem něj“,
  • Ingenium „Svět počítačů a komunikace“,
  • Futura  „Řešení pro budoucnost“,
  • Abraxan „Vstupenka do vědy“ (pro studenty mladší 15 let).

Náhled webu

Náhled na stánku Česká hlava