Biochemická skripta dostupná na Internetu

Velké množství informací z Biochemie najdete v Internetovém kurzu Obecná biochemie, který vznikl v rámci projektu OPVK v rámci inovace studijního oboru Farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy. Kurz je přehledně členěný, v úvodu každé kapitoly je stručná charakteristika jejího obsahu. Obsah kurzu přesahuje rámec středoškolských osnov, ale může sloužit jako pomůcka k vyhledání odpovědí na otázky zvídavých studentů. 

tl_files/Clanky/ChemSurfing/18_nahled01.jpg

Obr. 1: Ukázka z Internetového kurzu Obecná biochemie

Dalším cenným zdrojem ucelených poznatků z Biochemie mohou být skripta Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu vzniklá na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci projektu bylo zpracováno 12 témat z biochemie: například Metabolismus sacharidů, Metabolismus lipidů nebo Fotosyntéza. Ke každému z témat jsou na webu dostupné digitalizované záznamy seminářů zpracované do formy webcastů, dále prezentace ve formátu PowerPoint a automaticky vyhodnotitelné testy.

Dále bychom k nahlédnutí chtěli doporučit multimediální skripta Funkce buněk lidského těla, tedy zejména kapitolu Přeměna látek a energie v buňce. Přehledná skripta určená především studentům lékařských fakult jistě ocení všichni učitelé a studenti, kteří se chtějí o procesech probíhajících v živých organismech dovědět více informací.

 

tl_files/Clanky/ChemSurfing/18_nahled02.jpg

Obr. 2: Skripta určená pro studenty lékařských fakult

Na webových stránkách Studiumbiochemie.cz najdete velké množství materiálů vhodných pro výuku a samostudium biochemie. Kromě výukových a studijních textů zde k jednotlivým tématům najdete například flashové animace, powerpointové prezentace, obrázky či videa. Powerpointové prezentace z biochemie doplněné mnoha obrázky najdete také na webových stránkách http://biochemie.aldrov.eu/.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/18_nahled03.jpg

Obr. 3: Webové stránky Studiumbiochemie.cz

Datum: 12. 05. 2015

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2953
  2. http://ibiochemie.upol.cz/Screens/Download.aspx
  3. http://fblt.cz/skripta/ii-premena-latek-a-energie-v-bunce/
  4. http://biochemie.aldrov.eu/
  5. http://www.studiumbiochemie.cz/
  6. http://www.dvm.webchemie.cz/dvm/detail/148