Anorganická chemie

Pokud hledáte podrobný výklad anorganického názvosloví, pak určitě nahlédněte na webové stránky Chemické názvosloví anorganických sloučenin. Najdete zde snad vše, co potřebujete vědět: historický vývoj názvů a symbolů prvků, obecné principy tvorby anorganického názvosloví a podrobný výklad tvorby názvů jednotlivých skupin sloučenin, včetně koordinačních.  

tl_files/Clanky/ChemSurfing/16_nahled01.jpg

Obr. 1: Anorganické názvosloví - skripta zpracovaná na PdF MU

K procvičení anorganického názvosloví doporučujeme webové stránky Chemické názvosloví – Anorganika, které jsou součástí chemického portálu Gymnázia F. X. Šaldy. Webové stránky nabízí kromě možnosti procvičování anorganického názvosloví či prohlížení databáze prvků a sloučenin také možnost vytvořit písemku z anorganického názvosloví. Při sestavování cvičného testu či písemky si můžete zvolit počet příkladů a obtížnost. Testovat můžete všechny sloučeniny, které jsou v databázi nebo si vybrat pouze některé skupiny sloučenin. 

tl_files/Clanky/ChemSurfing/16_nahled02.jpg

Obr. 2: Chemické názvosloví - praktická cvičebnice 

Podrobný výklad anorganické chemie najdete v on-line skriptu Anorganická chemie nekovů. Chemie nekovů je ve skriptu podána trochu netradičním způsobem –  vedle nezbytných příprav a chemických vlastností prvků a jejich sloučenin jsou v co největší míře zdůrazněny obecnější jevy jež dávají do souvislostí elektronovou strukturu atomů, geometrii molekul (iontů) a jejich chemické chování. Publikace je poněkud náročnější, ale svým netradičním pojetím může sloužit k širšímu využití.

Pokud chcete prověřit znalosti z anorganické chemie, pak určitě vyzkoušejte testy, které najdete na webových stránkách Podještědského gymnázia v Liberci. Vyberte si jedno ze 14 témat a odpovězte na deset otázek. Pozor - i více odpovědí může být správně! Po kliknutí na tlačítko "Hotovo – opravit" se vám zobrazí nejen vaše úspěšnost, ale i správné odpovědi. Každý z testů má více variant, takže neváhejte test opakovat.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/16_nahled04.jpg

Obr. 3: Cvičné testy z Anorganické chemie

A na závěr něco pro ty, kteří ve výuce používají powerpointové prezentace. Našli jsme několik skvělých prezentací na webových stránkách RNDr. Milady Teplé, Ph.D. Dalším zdrojem pěkných anorganických powerpointových prezentací jsou webové stránky Gymnázia Vlašim. 

tl_files/Clanky/ChemSurfing/16_nahled05.jpg

Obr. 4: Powerpointové prezentace - anorganická chemie

Datum: 13. 04. 2015

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/slouceniny/web/pages/mapa-webu.html
  2. http://anorganika.gfxs.cz/
  3. http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-417-9/anotace/
  4. http://www.pglbc.cz/files/chemie/test_menu.html?cislo=on
  5. http://www.teplamilada.wz.cz/gymnazium.html
  6. http://www.gymvla.cz/?page_id=2173
  7. http://dvm.webchemie.cz/dvm/detail/4
  8. http://dvm.webchemie.cz/dvm/detail/12
  9. http://dvm.webchemie.cz/dvm/detail/94