Chemická Olympiáda

Základní informace

Web: www.natur.cuni.cz/cho

Organizátor: Vyhlašuje MŠMT. Organizátorem zodpovědným za uskutečnění soutěže na celostátní úrovni je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Pro koho?

Soutěž je určena studentům základních a středních škol. Studenti soutěží jako jednotlivci, podle jejich věku je soutěž rozdělena do 5 kategorií:

  • D pro 8. a 9. ročníky základních škol,
  • C pro 1. a 2. ročníky všech typů středních škol,
  • B pro 2. a 3. ročníky všech typů středních škol,
  • A pro 3. a 4. ročníky všech typů středních škol s výjimkou středních odborných škol s chemickým zaměřením (a vždy též pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a
  • E pro 3. a 4. ročník středních odborných škol s chemickým zaměřením.

Není ovšem striktně dáno, že student musí soutěžit v předepsané kategorii, často jsou mladší studenti přihlašováni i do vyšších kategorií soutěže.

Úlohy letošního ročníku naleznete zde.

Náhled webu