Chemická Olympiáda

Přihlášení

Studenti se hlásí do školního kola přes svého učitele, který má plně ve své kompetenci školní kolo. Úspěšní řešitelé pak pokračují do následujících kol.