Chemická Olympiáda

Ceny

Na věcné ceny přispívá Česká Společnost chemická a další sponzoři. Např. se jedná o tato ocenění:

  • okresní kolo - první tři žáci získávají věcnou cenu nebo peněžní poukázku,
  • krajské kolo - první tři žáci získávají věcnou cenu nebo peněžní poukázku a možnost zúčastnit se letního odborného soustředění v Běstvině,
  • celostátní kolo - nejlepší účastníci mohou získat i jednorázová stipendia a vítěz získává pohár.