Chemická Olympiáda

Příprava

V některých regionech probíhají před oblastními koly jednodenní školení, která pomohou soutěžícím získat přehled hlavně o oblastech zmiňovaných v doporučené literatuře. Také pro učitele chemie jsou oblastními komisemi pořádány přednášky o některých tématech, hlavně pro kategorii A. O termínech školení se můžete informovat u předsedů svých oblastních komisí. Vzhledem k náročnosti soutěže je potřeba (především u nižších věkových kategorií) přistupovat k přípravě žáků individuálně (doporučit literaturu, popř. zapůjčit potřebné učebnice, poskytnout osobní konzultace, připravit a projít látku, kterou studenti ještě během studia nebrali). Vhodné je uspořádat pro studenty laboratorní cvičení, přednášku či exkurzi k danému tématu.