Chemická Olympiáda

Kdy probíhá

Zadání domácí části školních kol kategorií B, C a D (spolu se zadanými tematickými okruhy) je zveřejněno na začátku školního roku. Vlastní testy školního až krajského kola probíhají od ledna do začátku května (pro každou kategorii zvlášť).

Zadání pro kategorie A a E bývá zveřejněno na konci školního roku a školní a krajské kolo bývá v listopadu až prosinci. Celostátní kolo pak bývá v lednu následujícího roku. Pro nejlepší soutěžící z kategorie A pak navazuje soustředění pro Mezinárodní Chemickou Olympiádu a v létě probíhá soustředění v Běstvině pro úspěšné řešitele Celostátního kola. Podrobněji viz Harmonogram olympiády pro rok 2012/2013 [5].