Korchem

Přihlášení:

Pro přihlášení do KORCHEMu je třeba zaslat na e-mail řešení aktuálního kola zveřejněného na internetových stránkách soutěže a tím budete automaticky zapsáni. Ke korespondenci využijte  elektronické adresy korchem@spschbr.cz

Při zasílání řešení Korchemu je třeba uvést jméno a přijmení řešitele!!!!