Věda je zábava

Přihlášení

Pro přihlášení do soutěže je důležíté zvolit si podtéma své práce na zadané téma a zaslat přihlášku pomocí e-mailu na adresu koordinátora soutěže: vladimir.vinter@upol.cz nebo ludmila.zajoncova@upol.cz. Přihláška bude obsahovat: název školy, jméno vedoucího kroužku, jména studentů, název podtématu práce. Je nutné se přihlásit nejpozději do 30. září 2016.

Na tyto adresy směřujte také veškeré nejasnosti a dotazy.