Věda je zábava

Příprava

Pro tuto soutěž je nejprve nutné sestavit fungující a spolupracující tým. Poté je důležité se do soutěže do 30. září přihlásit. 

Pro usnadnění byl připraven manuál (elektronicky a zároveň knižně ve Vydavatelství UP Olomouc) s experimenty k danému tématu, který najdete také zde. Přírodovědecká fakulta Vám také ráda poskytne odborné konzultace a případnou materiální pomoc (chemikálie, činidla, roztoky).

Manuál praktických experimentů poskytne zájemcům návody k základním experimentům. U písemných prací se však bude hodnotit především originalita zpracování tématu a také schopnost přinést do práce kroužku něco nového, například co najdete na internetu nebo v literatuře. [1]