Věda je zábava

Charakteristika

Tato soutěž je určena školním kolektivům, protože současná věda vyžaduje spolupráci více oborů a odborníků. Celý školní kolektiv dohromady tvoří tým, který výborně zvládá zadaný výzkumný úkol.

Pro každý ročník je zadané nové téma. Tématem jedenáctého ročníku soutěže je „Rostliny, léčivé látky, drogy“ a je koncipováno tak, aby se mohli zapojit žáci zaměření na chemii i na biologii. Úkolem soutěžícího školního kolektivu je vzolit si podtéma své práce, přihlásit se do soutěže a začít vypracovávat podklady pro konferenci, která se koná v květnu v Olomouci. Do března je potřeba odevzdat zpracovaná témata ve formě písemné odborné práce. 

Na konferenci pak každý školní kolektiv představí své výsledky ve formě presentace, která bude v rozsahu max 10-12 snímků v Powerpointu. Pro každou prezentaci je vyhrazen čas maximálně 12-15 minut. Práci může prezentovat jeden člen kolektivu (nikoliv vedoucí kroužku), ale i více členů kroužku současně. Po každé prezentaci proběhne krátká diskuse s členy poroty a veřejností (studenti ostatních kroužků). [4]

Prezentaci je třeba přinést na konferenci na flashdisku nebo na CD-disku a nechat si ji nahrát do počítače před zahájením konference.

V soutěži je jednou kategorií nejlepší písemná práce, druhou kategorií je nejlepší presentace.