Pohár vědy

Charakteristika

Soutěž má dvě části - korespondenční část a finálovou část.

  • První část (korespondenční): Bude zahájena 1. ledna 2015. V následujících čtyřech měsících budou soutěžící řešit úkoly, které budou zveřejněny vždy na začátku měsíce. Korespondenční část skončí 30. dubna 2015.
  • Druhá část (finálové setkání): Do finále postoupí nejlepší týmy čtyř korespondenčních kol. V průběhu měsíce května bude celá soutěž vyhodnocena a nejlepší týmy postoupí do celorepublikového finále, které proběhne od 12. do 14. června 2015 [2].

Týmy:

  • Debrujárské kluby: soutěžní úlohy jsou řešeny celým debrujárským klubem a při postupu do finále soutěže vybere klub čtyři zástupce s jedním dospělým vedoucím.
  • Rodinné týmy: úlohy můžeš řešit celá rodina a v případě postupu do finále vybere rodina čtyři členy ve věku 7 – 18 let (sourozenci, bratranci, sestřenice,…) a jeden rodič.
  • Školní či třídní týmy: úlohy řeší celá třída nebo třídní tým a v případě postupu do finále je sestaven čtyřčlenný tým ve věku 7 – 18 let doprovázený jedním učitelem.
  • Kamarádi: platí stejná pravidla jako pro rodinné týmy [2].

V každém soutěžním kole i každé kategorii budou úkoly z těchto oblastí:

  1. Kreativita
  2. Teorie a výzkum
  3. Praxe a projekt

Řešení jednotlivých kol je potřeba zaznamenat na maximálně tři strany A4 (viz Vzorové řešení), svou práci a její výsledky zdokumentovat fotografiemi (neposílat výrobky) a zaslat organizačnímu štábu nejpozději do 24:00 hodin posledního dne daného měsíce.