Hledáme nejlepšího mladého chemika

Charakteristika

Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd základních škol. Soutěž se skládá:

  1. ze soutěže jednotlivců, která je tříkolová. V prvním kole musí účastníci soutěže napsat vědomostní test, který vypracují při hodině chemie na své ZŠ. Přihlásit školu do soutěže je možné na adrese: cebis@czech-marketing.com.  Učitelé sami vyhodnotí výsledky testu a vyberou 3 nejúspěšnější žáky, kteří postoupí do druhého kola. Druhé kolo se uskuteční na SPŠCH v Pardubicích. Soutěžící budou pokračovat v soutěži vypracováním dalšího vědomostního testu. 30 nejlepších postoupí do třetího kola. Třetí kolo soutěže prověří praktické dovednosti třicítky nejlepších. Celkový výsledek se bude skládat z výsledů 2. a 3. kola. Vítězové budou odměněni při slavnostním vyhlášení výsledků.
  2. z celostátního finále soutěže, kam postoupí nejméně 3 nejlepší ze 3. kola soutěže jednotlivců v Pardubickém kraji, ale také vítězové soutěže z ostatních krajů ČR. Finále se uskuteční v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Více se o finále soutěže dozvíte na stránkách http://mladychemikcr.cz/.
  3. z chemického projektu, jehož podstatou je týmová práce celé třídy, kterou vede učitel chemie. Zadání projektu pro rok 2013/14 zní: Chemie v našem životě. Na toto téma vypracuje třídní kolektiv prezentaci a připraví poster. Zástupci kolektivu předvedou svůj projekt v den konání soutěže odborné porotě. K dispozici bude učebna s interaktivní tabulí, dataprojektor, počítač, barevné fixy…. Vítězný kolektiv bude odměněn při slavnostním vyhlášení výsledků.
  4. ze soutěže o školu s nejlepšími chemiky, která vychází z výsledků 2. a 3. kola soutěže jednotlivců. Tři vítězné školy budou odměněny při slavnostním vyhlášení výsledků.
  5. ze soutěže o nejúspěšnějšího učitele – do této části soutěže se započítávají výsledky učitelů, kteří se zúčastní se svými žáky soutěže jednotlivců a chemického projektu. I nejlepší učitelé budou po zásluze odměněni při slavnostním vyhlášení výsledků.[2,3,4]