SOČ (Středoškolská odborná činnost)

Příprava

Student pracuje pod dohledem svého učitele chemie, který by mu měl pomoci jak s formou práce, tak s obsahem. Je vhodné při vypracování  témat spolupracovat s odborníky (výzkumné ústavy, hygienické stanice, VŠ). Více informací o tom, jak psát odbornou práci, najdete zde.