Ksicht (Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou)

Literatura

1. http://ksicht.natur.cuni.cz/

2. http://ksicht.natur.cuni.cz/pdf/ksicht-12-1.a5.pdf

3. http://cs.wikipedia.org/wiki/KSICHT 

4. Lukáš Müller a kol. Příručka pro začínající učitele chemie.