Ksicht (Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou)

Přihlášení

Studenti se přihlašují individuálně prostědnictvím formuláře na http://ksicht.natur.cuni.cz/prihlaska. Soutěžící, kteří se chtějí zúčastnit podzimního výetu, by se měly zaregistrovat do 1. listopadu.

Zaregistrovaní soutěžící posílají svá řešení buď klasicky na adresu KSICHT, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Hlavova 2030, 128 43 Praha 2 nebo elektronicky přes: http://ksicht.natur.cuni.cz/odeslani-reseni.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností je možné se kdykoliv obratit na organizátory e-mailem ksicht@natur.cuni.cz