Ksicht (Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou)

Ceny

Soutěží se o hodnotné ceny. Řešitelé se mohou zúčastnít nejrůznějších doprovodných akcí. Novinkou je promíjení přijímacích zkoušek do chemických (a některých dalších) studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK. Bez přijímací zkoušky budou přijati řešitelé, kteří ve školním roce 2012/2013 získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů nebo ve školním roce 2013/2014 v 1.-3. sérii získají alespoň 50 % z celkového počtu bodů za tyto série.