Ksicht (Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou)

Zkušenosti

V rámci tohoto semináře se zdokonalíte nejen v chemii samotné, ale i v mnoha dalších užitečných schopnostech. Za všechny jmenujme zlepšení logického myšlení, schopnosti vyhledávat informace, třídit je a zařazovat je do kontextu. Ačkoli to zní možná hrozivě, nebojte, ono to půjde vlastně samo. 

Na výletech se můžete seznámit s dalšími řešiteli KSICHTuautory, studenty vysokých škol. Máte šanci rozšířit si své obzory, ale taky se bavit a užít si. Uvidíte, že chemici nejsou suchaři v bílých pláštích. 

Na konci školního roku KSicht pořádá na Přírodovědecké fakultě UK odborné soustředění, kde si vyzkoušíte práci v laboratoři, seznámíte se s moderními přístroji a poslechnete si zajímavé přednášky. Pro nejlepší řešitele jsou připraveny hodnotné ceny!

Úspěšní řešitelé mají možnost prominutí přijímacích zkoušek do chemických (a některých dalších) studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK! [2]

Máte vlastní zajímavou zkušenost s touto soutěží? Napište ji do komentáře!

Komentáře