Ksicht (Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou)

Charakteristika

Korespondenční seminář je soutěž, při níž si řešitelé KSICHTu, dopisují s autory, a naopak. Soutěž se skládá ze čtyř kol. Řešitelé posílají řešení zadaných úloh, autoři opraví, ohodnotí a zašlou je zpátky s přiloženým autorským řešením a pěti úlohami nové série. Na vyřešení každé série úloh mají řešitelé pět týdnů. Řešitelé mohou používat internet i různé knihy. Není povinnost vyřešit všechny úlohy ani všechny otázky v jednotlivých úlohách. Každá otázka v úloze je jinak bodovaná.

Nejde jen o samotnou soutěž, ale pro účastníky jsou připraveny ještě dva výlety a jedno soustředění na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.