ChemQuest

Přihlášení

Pro přihlášení týmu do soutěže je potřeba zaslat vyplněnou přihlášku, teoretický úvod a popis experimentu, zařazení k vyučovanému tématu, a fotodokumentaci prezentace ve škole, a to vše jak v elektronické podobě na CD, tak i v tištěné podobě organizátorům na adresu: ChemQuest, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6.

Odborná porota vybere v každé kategorii nejlepší týmy, které pozve do finále soutěže. Týmy potvrdí svoji účast ve finále e-mailem a ve stanoveném termínu zašlou přes www.uschovna.cz část prezentace, kterou budou promítat ve finále (v programu Power Point). Tato doprovodná prezentace bude obsahovat název experimentu, jména členů týmu a učitele, kmenovou školu, teoretický úvod a další části podle uvážení soutěžících.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na hana.heliskova@vscht.cz nebo volejte 220 44 44 59 (Bc. Hana Helísková).[2,3]