ChemQuest

Zkušenosti

Soutěž není náročná na vědomosti. Jelikož se jedná o druhý ročník soutěže.

Hlavní body, které porota hodnotí jsou:

  • Kreativita - Experiment musí žáci sami předvést, a to pokud možno originálním způsobem.
  • Atraktivita - Experiment by měl být tak přitažlivý, aby dokázal upoutat pozornost a zaujmout žáky ZŠ a SŠ.
  • Využití ve výuce - Časová náročnost, náročnost na pomůcky a chemikálie - musí být běžně dostupné ve výuce na ZŠ/SŠ.
  • Úplnost dokumentace - Řešení musí obsahovat teoretický a praktický popis experimentu, nákres aparatury a fotodokumentaci experimentu i prezentace ve škole, časovou náročnost přípravy a realizace, seznam potřebných pomůcek a chemikálií a nároky na bezpečnost. [2,3]

Máte vlastní zajímavou zkušenost s touto soutěží? Napište ji do komentáře!

Komentáře