ChemQuest

Charakteristika

Jedná se o již druhý ročník soutěže, která je určena žákům ve dvou až tříčlenných týmech. V tomto ročníku je umožněno zúčastnit se i žákům ze středních škol v Praze. Jejich úkolem je navrhnout a zrealizovat atraktivní experiment na téma:

  • „Chemie v drogerii“ - pro základní školy
  • „Reakce kyselin a zásad“ - pro střední školy

Cílem soutěže je zvýšení zájmu žáků základních a středních škol o přírodovědné předměty, podpora týmové spolupráce, komunikačních schopností žáků a prezentace vlastních výsledků.

Průběh soutěže:

1) Žáci pod vedením svého učitele provedou soutěžní pokus na zadané téma. Téma experimentu nemusí být striktně chemické, může zasahovat i do příbuzných oborů (fyzika, biologie, biochemie, medicína, atd.).

2) Tým bude prezentovat experiment při vyučovací hodině na své škole. Fotodokumentace této prezentace bude součástí dokumentace zasílané organizátorům.

3) Soutěžní dokumentaci zašlou týmy na stanovenou adresu.

4) Odborná porota vybere v každé kategorii nejlepší týmy, které pozve do finále soutěže.

5) Týmy potvrdí svoji účast e-mailem ve finále soutěže a ve stanoveném termínu zašlou přes www.uschovna.cz promítanou část prezentace (Power Point).

6) Ve finále budou prezentovat výsledky projektu alespoň dva členové týmu a předvedou experiment před odbornou porotou. Součástí výstupu je stručný teoretický úvod (princip experimentu). Celkový čas výstupu je nejvýše 20 minut. Finále se účastní též učitel, pod jehož vedením žáci pracovali.

7) Porota rozhodne o pořadí soutěžících týmů, vyhlásí vítěze a předá ceny.[2,3]