Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Přihlášení

Pro přihlášení do soutěže musí zájemce nebo tým zaslat přihlášku do 31. 1. 2014 na adresu AMAVET,o.s., Bubenská 6, 170 00 Praha 7. Formulář přihlášky i další informace o soutěži je možné získat na adrese http://www.fvtp.cz/?q=registrace nebo v sekretariátu soutěže.