Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Ceny

  • Kategorie Junior: nejlepší řešitelé se i se svými vedoucími zúčastní krátkodobé odborné stáže ve Francii.
  • Kategorie Středoškolák: autor nejlepšího projektu se zúčastní soutěže I-SWEEEP od 30. 4. do 5. 5. 2014 v Houstonu. Nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET a mají možnost postoupit do soutěže INTEL ISEF 2015 v USA.

Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice navíc poskytnou vítězům stipendia, pokud se rozhodnou ke studiu na těchto fakultách. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi.[1]