Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Zkušenosti

Odborná porota při hodnocení soutěžních projektů posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně jazykových znalostí a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. [2]

 

Máte vlastní zajímavou zkušenost s touto soutěží? Napište ji do komentáře!

Komentáře