Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Charakteristika

Jedná se o soutěž žáků základních a středních škol Pardubického kraje, a to ve dvou kategoriích:

  • Kategorie Junior: pro 6. až 9. ročník základní školy nebo první stupeň víceletých gymnázií. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a navštěvovat školu v Pardubickém kraji.
  • Kategorie Středoškolák: pro žáky středních škol. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a studovat v Pardubickém kraji.

Úkolem soutěžícího jednotlivce nebo týmu je vytvořit soutěžní projekt z libovolné oblasti vědy a techniky, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Soutěžící mohou spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi, musí ale být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti

Mezi cíle této soutěže patří podněcování žáků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti. Zaměřuje se také na vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňování jim vědecká a výzkumná pracoviště a laboratoře vysokých škol i firem. [1]