Initiatives in Chemistry Teachers Training

29. 11. 2013

Chemie je obecně považována za obtížný předmět zejména z pohledu žáků a studentů. Na druhou stranu je však vemi důležitá a užitečná. Snahou projektu Chemistry Is All Around Network je prozkoumat potenciál informačních a komunikačních technologií ve výuce chemie, který tkví ve schopnosti zatraktivnit a zpřístupnit chemii žákům, studentům a v rámci celoživotního vzdělávání.

Samotná konference International Conference on Initiatives in Chemistry Teachers Training (Mezinárodní konference ohledně podnětů ve vzdělávání učitelů chemiev rámci širšího dialogu pokryje následující oblasti: proškolování (budoucích) učitelů chemie, informační a komunikační technologie a výuka chemie, různé přístupy ve výuce chemie, vztah mezi výzkumem ve výuce chemie a praxí, podpora učitelů chemie a celoživotního  vzdělávání.

Kde: Millennium Theatre, LIT, Limerick, Ireland

Pro koho: partneři projektu a širší publikum (učitelé chemie, výzkumnící a experti v oblasti přírodovědného vzdělávání)

Organizátor: Limerick Institute of Technology

Více informací: Marie Walsh: Marie.Walsh@lit.ie, stránky informující o události: http://www.lit.ie/ICTT/default.aspxhttp://chemistrynetwork.pixel-online.org/int_conferences.php

Pozn.  

Důležitá data:

Odevzdávání abstraktů článků a posterů (max. 300 slov, uvést jestli bude prezentován ústně či formou posteru): 12. září 2013 - 15. října 2013

Oznámení o přijetí článku či posteru: 20. října 2013

Konečný termín pro odevzdání plné verze článku do tištěné publikace konference: 25. října 2013

Konečný termín pro on-line registraci účasti na konferenci: 15. listopadu 2013

Vyhotovení programu konference: 22. listopadu 2013

Konání konference: 29. listopadu 2013


Zdroj obrázku: http://www.lit.ie/ICTT/default.aspx

Jdi zpět