Výukové materiály

Tato sekce se zabývá chemickými výukovými materiály v elektronické podobě (umístěnými přímo na Webchemii i mimo ni). Tabulka níže, slouží k materiálů. Chcete-li přidat vlastní materiál, přejděte (po přihlášení) na svůj Osobní profil. Více viz nápověda.

Zobrazené sloupce:
Název materiálu Typ Obor Autoři Kvalita Forma výuky Cílová skupina Jazyk Fáze výuky Vyžadována registrace? Rok publikování Klíčová slova Aktualizováno na Webchemii
Název materiálu Typ Obor Autoři Kvalita Forma výuky Cílová skupina Jazyk Fáze výuky Vyžadována registrace? Rok publikování Klíčová slova Aktualizováno na Webchemii
Chemické výpočty test či příklady k procvičení, web obecná chemie (včetně fyzikální) Aleš Kajzar
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Diagnóza (zkoušení + prověřování + hodnocení) ne 2008 - 2012 chemické výpočty, teorie, řešený příklad, tisk testů, sbírka úloh, aplikace do mobilu, hmotnostní zlomek, objemový zlomek, látkové množství, molární koncentrace, ředění roztoků, výpočty z chemických rovnic, výpočty z chemických vzorců, výpočet pH, molární zlomek, molalita 2014-02-27
Názvosloví anorganických sloučenin web anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Hana Cídlová, Emilie Musilová
3
Ve třídě žák VŠ, učitel SŠ, učitel VŠ, odborní chemici čeština Expozice (zprostředkování poznatků) ne 2009 názvosloví anorganické chemie, periodická soustava prvků, oxidační číslo, typy vzorců, názvosloví binárních anorganických sloučenin, názvosloví hydroxidů, názvosloví solí, názvosloví koordinačních sloučenin 2012-10-06
Laboratorní odměrné sklo - výukový videopořad video, web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Václav Kovařík, Aleš Mareček, Libor Babušík, Eliška Moravcová, Martina Reitingerová, Dana František Holubová
2
V laboratoři žák SŠ, učitel SŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků) ne laboratorní odměrné sklo, kádinky a odměrné válce, odměrné baňky, pipety, byrety, výukový text, video 2012-10-06
Chemické pokusy - videa pokus, video, web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), biochemie, makromolekulární chemie Miloslava Beránková, Eva Dadáková, Jiří Špička, Lubomír Svoboda, Studentky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
2
Ve třídě žák ZŠ, žák SŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků) ne chemické pokusy, video, podstata, organická chemie, anorganická chemie, biochemie, preparační cvičení z anorganické chemie, jihočeská univerzita 2014-09-23
Polarita animace nebo simulace obecná chemie (včetně fyzikální) Kelly Lancaster, Chris Malley, Julia Chamberlain, Emily Moore, Robert Parson, Kathy Perkins
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ angličtina Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2011 simulace, polarita, elektronegativita, parciální náboj, nepolární vazba, dipólový moment 2013-04-16
Izotopy prvku animace nebo simulace obecná chemie (včetně fyzikální) Kelly Lancaster, John Blanco, Sam Reid, Trish Loeblein, Emily Moore, Robert Parson, Kathy Perkins
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština, angličtina Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2011 simulace, izotopy, prvek, atom, střední relativní atomová hmotnost, směs izotopů v přírodě 2013-04-16
Roztoky animace nebo simulace obecná chemie (včetně fyzikální) Kelly Lancaster, Chris Malley, Patricia Loeblein, Robert Parson, Kathy Perkins
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ angličtina Expozice (zprostředkování poznatků) ne 2011 simulace, animace, roztok, kyselina, zásada, pH, rovnovážné stavy, vodivost 2013-04-16
Rozpustnost animace nebo simulace obecná chemie (včetně fyzikální) Wendy Adams, Linda Koch, Ron LeMaster, Trish Loeblein, Kathy Perkins, Danielle Harlow, Linda Koch
8
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ angličtina Expozice (zprostředkování poznatků) ne 2011 animace, simulace, soli, rozpustnost, rozpouštění, nasycený roztok, součin rozpustnosti, Le Chatelierův princip 2013-04-16
Anorganické názvosloví test či příklady k procvičení, databáze, web anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Jan Hrnčíř
3
Ve třídě žák ZŠ, žák SŠ, žák VŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ, učitel VŠ čeština Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Diagnóza (zkoušení + prověřování + hodnocení) ne 2006 názvosloví anorganické chemie, anorganické sloučeniny, prvky, procvičování, testy, písemky, databáze anorganických sloučenin 2014-02-08
Organické názvosloví test či příklady k procvičení, web organická chemie (včetně analytické – organické) Martin Klejch
2
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne organická chemie, názvosloví, teorie, studijní text - uhlovodíky, procvičování, testy, příklady 2012-10-06
Chemický portál gfxs pracovní list, pokus, test či příklady k procvičení, video, databáze, web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické) Jindra Kuglerová, Tomáš Studecký, Richard Lubojacký, Miroslav Milička, Lukáš Sekerka, Ondřej Nešpor, Matěj Humpál, Tomáš Beran, Pavel Knobloch
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Aplikace (praxe) ne teorie, pířklady,anorganická chemie, periodická tabulka prvků, prvky, anorganické sloučeniny, organické názvosloví, anorganické názvosloví, plasty, minerály, výpočty, laboratorní návody, videa pokusů 2014-09-23
Merci pokus, web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), biochemie, průřezová témata Merci
3
V laboratoři učitel ZŠ, učitel SŠ, učitel VŠ čeština Aplikace (praxe) ne prodej, chemikálie, laboratorní sklo, laboratorní pomůcky, specifikace chemikálií, bezpečnostní list, H-věty, P-věty 2012-10-06
Výukové videopořady video, web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), biochemie, průřezová témata Aleš Mareček, Jaroslav Honza
3
Ve třídě učitel ZŠ, učitel SŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků) ne prodej, učebnice pro střední školy, sbírka příkladů, učebnice organického názvosloví, výukové filmy pro základní školy, výukové filmy pro střední školy 2012-10-06
Chemie Opluštil test či příklady k procvičení, web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Stanislav Opluštil
2
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne chemické výpočty, názvosloví anorganické chemie, atom, chemické rovnice, redoxní rovnice 2012-10-06
Kartičky - názvosloví hra, test či příklady k procvičení, výukový text anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Veronika Novotná
2
Ve třídě žák ZŠ, žák SŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ čeština Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2012 názvosloví, halogenidy, oxidy, sulfidy, kyseliny, hydroxidy, soli 2014-01-24
Prvky JirPa web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Neznámí
2
Ve třídě žák ZŠ, žák SŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ čeština, angličtina, němčina, španělština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne periodická tabulka prvků, chemický prvek, vlastnosti prvků, charakteristické skupiny prvků, názvosloví prvků, elektronová konfigurace, protonové číslo, relativní atomová hmotnost, oxidační čísla ve sloučeninách, elektronegativita, atomový poloměr, teplota tání, teplota varu, hustota, rok objevení, popis prvku, krystalografická soustava, zdroj 2012-10-06
Koho by snad zajímalo... periodická tabulka prvků webová stránka obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Neznámí
2
Ve třídě žák ZŠ, žák SŠ, žák VŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ, učitel VŠ, odborní chemici, široká veřejnost čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne ? obecná chemie, periodická tabulka prvků, rozdělení, značka prvku, protonové číslo, mnemotechnická pomůcka, název prvku 2012-10-06
Periodická soustava prvků Tiscali komprimovaný soubor, web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické) Neznámí
2
Ve třídě žák SŠ, žák VŠ, učitel SŠ, odborní chemici čeština, angličtina, němčina, francouzština, Ruština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne periodická tabulka prvků, charakteristické vlastnosti prvků, chemické vlastnosti, fyzikální vlastnosti, organické sloučeniny, názvosloví, atomové a iontové poloměry, měrný elektrický odpor, teplota tání, skupenské teplo tání, elektronová struktura, elektronegativita, teplotní koeficient elektrického odporu, teplota varu, skupenské teplo varu, základní spektrální term, standardní redoxní potenciály, ionizační potenciály (energie), teploty dalších fázových přeměn, skupenská tepla dalších fázových přeměn, oxidační čísla prvku, rozpadové řady, měrná magnetická susceptibilita, výstupní práce, hustota, standardní atomizační entalpie, tvrdost, koeficient teplotní roztažnosti, standardní entropie, srážkové průřezy pro neutrony, štěpné průřezy, tepelné kapacity 2012-10-06
Studiumchemie.cz web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), biochemie, průřezová témata Katedra učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
3
Ve třídě žák ZŠ, žák SŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Diagnóza (zkoušení + prověřování + hodnocení),Aplikace (praxe) ne 2009 - výukové materiály, databáze chemických pokusů, editor testů, templáty chemických vzorců, 3D videa, online testy, sborníky z konferencí, odpovědna 2014-03-01
E-ChemBook web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), biochemie Jan Břížďala a kolektiv autorů
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Aplikace (praxe) ne 2014 portál, databáze molekul, fotogalerie prvků, periodické tabulky, prodej chemikálií, encyklopedie pojmů, acidobazické indikátory, činidla, číslovkové předpony, důkazové reakce , historie objevů chemických prvků, charakteristické skupiny, chemické výpočty, chemický software, laureáti Nobelovy ceny za chemii, minerály prvků, názvosloví anorganické chemie, periodické tabulky, projektová videa, spektra prvků, triviální názvy organických sloučenin, triviální pokusy, uhlovodíkové zbytky, vyčíslování chemických rovnic 2014-03-01
Biochemické procesy v lidském organismu hra, prezentace, test či příklady k procvičení, web, studijní text biochemie Milada Roštejnská
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Diagnóza (zkoušení + prověřování + hodnocení) ne 2007 buňka, trávení, metabolismus, citrátový cyklus, dýchací řetězec, nukleové kyseliny, chromosom, replikace, translace, transkripce, proteosyntéza 2014-10-23
Termodynamika hra, obrázek, test či příklady k procvičení, web, výukový text obecná chemie (včetně fyzikální) Martin Bojkovský
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Diagnóza (zkoušení + prověřování + hodnocení) ne 2007 termochemie, termodynamika, vnitřní energie, reakční teplo, enthalpie, spalné teplo, slučovací teplo, endotermická reakce, exotermická reakce, entropie, Gibbsova energie, Helmholtzova energie, van der Waalsovy síly, Vodíková vazba, stavová rovnice, 2014-10-23
Manuál ChemSketch v. 10 výukový text obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), biochemie, průřezová témata Pavel Drašar
3
Domácí činnost žák SŠ, žák VŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ, učitel VŠ, odborní chemici, široká veřejnost čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Diagnóza (zkoušení + prověřování + hodnocení),Aplikace (praxe) ne 2007 ChemSketch, manuál, kreslení chemických struktur, kreslení aparatur, pomůcka 2014-12-19
Proteosyntéza animace nebo simulace biochemie Veronika Švandová
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků) ne ? proteosyntéza, iniciace, elongace, terminace, ribozomální RNA, transferová RNA, mediátorová RNA, syntéza bílkovin 2014-01-24
Chemické výpočty na Webchemii test či příklady k procvičení, web, výukový text obecná chemie (včetně fyzikální) Veronika Švandová
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Diagnóza (zkoušení + prověřování + hodnocení) ne 2008 obecné postupy při výpočtech, Hmotnost atomů a molekul, Látkové množství, Molární hmotnost, Molární objem, Hustota látky, Hmotnostní zlomek (podíl), hmotnostní procento, Objemový zlomek (podíl), objemové procento, Molární (molový) zlomek, molární procento, Látková koncentrace (molární koncentrace, molarita), Hmotnostní koncentrace (molalita) 2014-01-24
Učitel chemie - UPOL pokus, web anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), biochemie Jiří Kameníček, Taťána Štosová, Jana Prášilová, Veronika Švandová, Josef Husárek, Martin Bílek, Jiří Rychtera, Marie Solárová, Klanicová, Čajan, Šindelář, Klečková Marta a další
2
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Aplikace (praxe) ne [2014?] návykové látky, přírodní látky, výroba cukru, plasty, esterifikace, výbušniny, makromolekulární látky, elektrolýza, základy anorganického názvosloví, Chemické reakce, Galvanické články, Výroba kovů a slitin, Barvení plamene, Hoření práškových kovů, Mírové využití jaderné energie, Tkáňové inženýrství, Chemická vazaba, Chemická katalýza, Redoxní reakce, Acidobazické reakce, Nukleové kyseliny, Nanotechnologie, Luminiscence, Výroba chloru a hydroxidu sodného elektrolytickými metodami, Výroba kyseliny sírové, Výroba kyslíku a dusíku, Výroba mléčných výrobků, Výroba papíru, Výroba piva, Výroba uhličitanu sodného 2015-04-09
Enzymy, Vitaminy, Hormony animace nebo simulace, hra, pokus, test či příklady k procvičení, video, program, web, výukový text biochemie Olga Kučerová, Milada Teplá
2
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Diagnóza (zkoušení + prověřování + hodnocení) ne [2009] Enzymy, vitamíny, hormony, inhibice, půspbení enzymu, klasifikace enzymů, katalasa v bramboru, určení vitamínu C, endokrinní žlázy, pexeso 2014-10-23
Sacharidy animace nebo simulace, hra, pokus, prezentace, test či příklady k procvičení, video, web biochemie Anna Steinbauerova, Milada Teplá
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Diagnóza (zkoušení + prověřování + hodnocení) ne 2009 cyklizace glukosy, monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy, dehydratace sacharosy, heterogenní katalýza, důkaz glukózy 2014-10-23
Mnemotechnické pomůcky animace nebo simulace, výukový text anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Veronika Švandová, Jakub Martinek, Ludmila Lněníčková, Lucie Kujanová, Tomáš Hluska, Kristýna Sedláková, Pavlína Mičková, Aneta Wojdylová, Pavel Jiříček, Daniel Vymětal, Anna Řeháčková, Markéta Fojtíková, Miroslav Řeháček, Michal Vrubel, Martin Drábek, Aleš Bělunek, David Grolich, Adam Gromnica, Markéta Širůčková, Veronika Grézlová
2
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2011 alkalické kovy, kovy alkalických zemin, triely, tetrely, pentely, halogeny, vzácné plyny, chalkogeny, periodická tabulka prvků, skupiny prvků 2014-01-24
Výpočet koncentrace webová stránka, online výpočet obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), biochemie agentura REMION
3
V laboratoři žák SŠ, žák VŠ, učitel SŠ, učitel VŠ, odborní chemici čeština Aplikace (praxe) ne ? - 2012 Hmotnostní koncentrace, Hmotnostní procento, Objemová koncentrace, Molární koncentrace, přepočet koncentrací 2014-12-19
ČEZ - Jaderná elektrárna animace nebo simulace anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) ČEZ, a. s.
2
Ve třídě široká veřejnost čeština Expozice (zprostředkování poznatků) ne 2012 mechanismus výroby elektřiny, jaderná elektrárna, turbína, generátor elektrické energie, chladicí věž, reaktor 2015-04-09
Laboratorní technika web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), biochemie Hana Cídlová, Miroslav Fiala, Irena Plucková
2
V laboratoři žák SŠ, žák VŠ, učitel SŠ, učitel VŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2007-2008 seznam R-vět, seznam S-vět, laboratorní řád a bezpečnost práce, piktogramy, barevné označní tlakových lahví s plyny, první pomoc při úrazech, laboratorní sklo a pomůcky, základní laboratorní operace, filtrace, krystalizace, sublimace, chromatografie, destilace, titrace 2015-01-19
Zajímavé experimenty pokus, příručka obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), biochemie Renata Šulcová, Hana Bohmová, Eva Stratilová Urbánková
2
V laboratoři žák ZŠ, žák SŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ čeština Aplikace (praxe) ne 2009 chmie látek každodenního života, obalové materiály, potraviny, přírodní látky, forenzní chemie, etektivní chemie 2015-04-09
AZ-kviz: Karboxylové kyseliny hra, prezentace, webová stránka, výukový text organická chemie (včetně analytické – organické) Lucie Štefanová
2
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2007 karboxylové kyseliny, az kvíz, vzorce karboxylových kyselin, vlastnosti karboxylových kyselin, chemické reakce karboxylových kyselin, použití karboxylových kyselin 2014-10-23
Pexeso - organická chemie hra organická chemie (včetně analytické – organické) Jana Horáková
1
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2009 pexeso, názvosloví organických sloučenin 2014-10-23
Riskuj! - Bílkoviny hra, prezentace, webová stránka, výukový text biochemie Alena Jedličková
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2007 bílkoviny, peptidy, aminokyseliny, člověk a bílkoviny, aspartam, svalové bílkoviny, vlastnosti aminokyselin 2014-10-23
AZ-kvíz aneb Znáte s-prvky? hra, prezentace, webová stránka anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Lucie Štefanová
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2007 alkalické kovy, kovy alkalických zemin, s-prvky, sodík draslík, lithium, hořčík, vápník 2014-10-23
AZ-kviz: Uhlovodiky hra, prezentace, výukový text organická chemie (včetně analytické – organické) Jana Drahovzalová
1
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2007 uhlovodíky, alkany, alkeny, chemické reakce alkenů, průmyslové využití alkenů, vlastnosti alkenů 2014-10-23
Chemické pexeso hra obecná chemie (včetně fyzikální), chemie kolem nás Martina Bergerová, Michal Bříza, Hana Cídlová, Pavel Galle, Jana Holásková, Eva Lomovcivová, Jiří Matyášek, Emílie Musilová, Libor Škarvada
3
Domácí činnost žák ZŠ, žák SŠ čeština Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2003 chemie kolem nás, laboratorní řád, laboratoř, chemické sklo, laboratorní praxe 2014-10-23
ChemBalancer hra, web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Sulan Dun
3
Domácí činnost žák ZŠ, žák SŠ angličtina Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2007 chemická rovnice, stechiometrické koeficienty,vyčíslení rovnice, chemická reakce, vyrovnávání 2014-10-23
Proteiny prezentace biochemie "Tromer" 2010
2
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků) ne proteiny, bílkoviny, peptidová vazba, struktura bílkovin, funkce bílkovin, klasifikace bílkovin, denaturace, typy proteinů, 2015-03-06
Pokusy pro SŠ pokus, databáze, studijní text obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), biochemie Eva Vrzáčková
2
V laboratoři žák SŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků) ne [2011] školní pokus, chemický pokus, pokus, experiment 2015-04-09
Efektní pokusy anorganické chemie pokus, závěrečná práce, učební text anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Jan Bílek
2
V laboratoři žák SŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků) ne 2010 - 2011 chemický pokus, školné pokus, experiment, 2015-04-09
Nanotechnologie výukový text užitá chemie Zdeňka Hájková
2
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ, široká veřejnost čeština Expozice (zprostředkování poznatků) ne 2009 nanotechnologie, nanosvět, nanověda, nanostruktura, nanomateriál, nanočástice, buněčné nanostruktury, 2012-10-06
Chromatografie pracovní list, pokus obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Jana Zaspalová
2
V laboratoři žák ZŠ, žák SŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ čeština Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Aplikace (praxe) ne 2008 papírová chromatografie, retardační faktory, dělení barviv 2012-10-06
Periodická tabulka prvků Yin.cz web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Neznámí
1
Domácí činnost žák ZŠ, učitel ZŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne ? Periodická tabulka, prvky, rozdělení prvků, popis prvků, vlastnosti, skupiny, nekovy, alkalické kovy, kovy alkalických zemin, vzácné plyny, halogeny, polokovy, přechodné kovy, ostatní kovy, lanthanoidy a aktinoidy, éčka, Oko 2012-10-06
Periodická tabulka Prvky.com web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Neznámí
2
Ve třídě žák ZŠ, žák SŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2009 - 2012 Periodická tabulka, periodický zákon, kovy, nekovy, polokovy, alkalické kovy, kovy alkalických zemin, přechodné kovy, halogeny, vzácné plyny, lanthanoidy, aktinoidy, popis prvků, vlastnosti prvků, mezinárodní název, rok objevu, teplota tání, teplota varu, hustota, elektronegativita, oxidační stavy, elektronová konfigurace, atomový poloměr, kovalentní poloměr, specifické teplo, slučovací teplo, tepelná vodivost, elektrická vodivost, tvrdost podle Mohse, tvrdost podle Vickerse, tvrdost podle Brinella, modul pružnosti ve smyku, modul pružnosti v tahu, skupenství 2012-10-06
Periodická tabulka prvků by Lucky webová stránka obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Lukáš Průdek "Lucky"
2
Ve třídě žák ZŠ, žák SŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne ? periodická tabulka prvků, rozdělení prvků, protonové číslo, oxidační stavy, bod tání, bod varu, molární hmotnost, alkalické kovy, kovy alkalických zemin, chalkogeny, halogeny, vzácné plyny, lanthanoidy, aktinoidy, s-prvky, d-prvky, p-prvky, f-prvky 2012-10-06
Periodická soustava prvků Výpočty.cz web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Aleš Kajzar, Martin Honka
2
Ve třídě žák ZŠ, žák SŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2010 Periodická soustava prvků, protonové číslo, elektronegativita, skupenství prvků, názvy prvků, značky prvků, relativní atomová hmotnost, český a latinský název prvku, objevitel, rok objevu 2012-10-06
Periodická tabulka prvků pro tisk - Prvky Sweb.cz komprimovaný soubor obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Jiří Mottl
2
Ve třídě žák ZŠ, žák SŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne ? Periodická soustava prvků, kovy, nekovy, polokovy, alkalické kovy, kovy alkalických zemin, halogeny, vzácné plyny, přechodné kovy, oxidační číslo, elektronegativita, protonové číslo, atomové číslo, vlastnosti prvků 2012-10-06
Inovace studia biochemie porstřednicvím e-learningu web biochemie prof. RNDr. Pavel Peč, CSc.
2
Ve třídě žák VŠ, učitel SŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků) ne 2007 - 2008 Proteiny, peptidy a aminokyseliny, enzymy - enzymová katalýza, metabolismus sacharidů, metabolismus lipidů, entrální metabolické dráhy, katabolické reakce proteinů, fotosyntéza, metabolismus nukleotidů, nukleové kyseliny, biosyntéza proteinů, kontrola genové exprese integrace a regulace savčího energetického metabolismu 2015-04-30
Periodická tabulka Tabulka.cz web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Jan Straka
2
Domácí činnost žák ZŠ, žák SŠ, učitel ZŠ, široká veřejnost čeština, angličtina, němčina, latina Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 1998 - 2012 periodická tabulka prvků, prvek, elektronová konfigurace, molární hmotnost, objevitel, výskyt, reaktivita, příprava, výroba, použití, nejznámější sloučeniny, vlastnosti prvků, oxidační čísla, elektronegativita, teplota tání a varu 2012-10-06
Periodická tabulka PTable hra, test či příklady k procvičení, komprimovaný soubor obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) RNDr. Pavel Piskač
2
Domácí činnost žák ZŠ, žák SŠ, žák VŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ, široká veřejnost čeština, slovenština, angličtina, němčina, latina Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Diagnóza (zkoušení + prověřování + hodnocení) ne 1997-2007 Periodická tabulka, prvky, oxidační čísla, relativní atomová hmotnost, elektronová konfigurace, radioaktivita, skupenství, doba objevu, vlastnosti, test 2012-10-06
Periodická tabulka Chemie.gfxs web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Mgr. Jindra Kuglerová, Tomáš Studecký, Richard Lubojacký, Miroslav Milička, Lukáš Sekerka, Ondřej Nešpor, Matěj Humpál, Tomáš Beran, Pavel Knobloch, Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci
3
Domácí činnost žák ZŠ, žák SŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ, široká veřejnost čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2003 - 2006 periodická tabulka, prvky, oxidační číslo, relativní atomová hmotnost, elektronová konfigurace, radioaktivita, skupenství, doba objevu, vlastnosti 2012-10-06
Výroba železa animace nebo simulace, obrázek, webová stránka anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) RNDr. Jan Taraba, Ph.D.
3
Ve třídě žák ZŠ, žák SŠ, žák VŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ, učitel VŠ, odborní chemici, široká veřejnost čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2007 železo, nístějová pec, animace, výroba 2012-10-26
Acidimetrie animace nebo simulace, webová stránka obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), analytická chemie Doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc.
2
V laboratoři žák SŠ, žák VŠ, učitel SŠ, učitel VŠ, odborní chemici čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2007 titrace, acidobazické reakce, protolytické reakce, analytická chemie, acidimetrie 2012-10-26
Alkalimetrie animace nebo simulace, webová stránka obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), analytická chemie Doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc.
3
V laboratoři žák SŠ, žák VŠ, učitel SŠ, učitel VŠ, odborní chemici čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2007 titrace, acidobazické reakce, protolytické reakce, analytická chemie, alkalimetrie 2012-11-06
Odměrná analýza - videozáznamy video, webová stránka obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), analytická chemie Doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc.
2
V laboratoři žák SŠ, žák VŠ, učitel SŠ, učitel VŠ, odborní chemici čeština Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne 2007 indikace, bod ekvivalence, vizuální indikace, indikace instrumentálními metodami, titrace, acidobazické reakce, protolytické reakce, analytická chemie, alkalimetrie 2012-10-26
Animované molekuly animace nebo simulace, web obecná chemie (včetně fyzikální) Robyn Rindge
3
Ve třídě žák SŠ, žák VŠ, učitel SŠ, učitel VŠ, odborní chemici angličtina Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování) ne [2009?] 3D, tvary molekul, VSEPR, obecný vzorec, název tvaru, sterické číslo, volné elektronové páry, polarita molekuly, hybridizace, příklady 2012-11-06
Tvorba dvojné vazby v ethenu animace nebo simulace, video, webová stránka obecná chemie (včetně fyzikální), organická chemie (včetně analytické – organické) Neznámí
2
Ve třídě žák SŠ, žák VŠ, učitel SŠ, učitel VŠ angličtina Expozice (zprostředkování poznatků) ne ? dvojná vazba, vznik, tvorba, ethen 2012-11-06
Chemické vzdělávání web vzdělávání v chemii Karel Kolář, Hana Čtrnáctová
3
Jiná učitel ZŠ, učitel SŠ, učitel VŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků) ne 2012 didaktika, didaktik, vzdělávání v chemii, portál 2013-04-12
Webchemie web obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické – anorganické), organická chemie (včetně analytické – organické), biochemie, průřezová témata Veronika Švandová a kolektiv autorů
3
Ve třídě žák ZŠ, žák SŠ, žák VŠ, učitel ZŠ, učitel SŠ, učitel VŠ, odborní chemici, široká veřejnost čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Diagnóza (zkoušení + prověřování + hodnocení),Aplikace (praxe) ne 2010 - článek, pokus, soutěž, přehled, výukové materiály 2014-03-04
Po stopách záhadných "éček" pracovní list, pokus průřezová témata, chemie potravin Dana Pisková
2
Domácí činnost žák SŠ, učitel SŠ, široká veřejnost čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Aplikace (praxe) ne 2005 éčka, chemie v potravinách, přidatné látky, aditiva, domácí limonáda, složení potravin 2014-08-14
Radioaktivita web, výukový text obecná chemie (včetně fyzikální) Jan Břížďala a kolektiv autorů
2
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Expozice (zprostředkování poznatků) ne 2014 radioaktivita, jaderná chemie, rozpadové řady, radioaktivní záření, jaderné elektrárny, poločas rozpadu, radiouhlíková metoda, využití radioaktivity 2014-08-14
D-prvky – VI.B. skupina - chrom pokus, video, výukový text, příprava učitele anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Neznámí
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Diagnóza (zkoušení + prověřování + hodnocení),Aplikace (praxe) ne 2013 chrom, Sopka, chromany, dichrromany, přechod chromanu na dichroman, přechod dichromanu na chroman, „Světlušky" - oxidace amoniaku za katalýzy oxidu chromitého, katalýza, oxid chromitý 2014-08-14
Hydroxyderiváty uhlovodíků pokus, test či příklady k procvičení, webová stránka, výukový text, příprava učitele organická chemie (včetně analytické – organické) Neznámí
3
V laboratoři žák SŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Fixace (upevňování: procvičování a opakování),Diagnóza (zkoušení + prověřování + hodnocení),Aplikace (praxe) ne 2013 hydroxyderiváty, alkoholy, ethanol, ethylalkohol, chemické pokusy, nehořlavý kapesník, glycerin, oxidace alkoholů 2014-03-12
Chlorid sodný - užitočná, ale aj škodlivá zložka potravy ľudí pokus, prezentace anorganická chemie (včetně analytické – anorganické) Mária Filová
2
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ, široká veřejnost slovenština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Aplikace (praxe) ne ? chlorid sodný, potravinářství, technická sůl, konzervace, stanovení obsahu NaCl 2014-03-13
Alkoholy, fenoly a ethery pokus, video, webová stránka, výukový text, multimediální učebnice organická chemie (včetně analytické – organické) Jan Břížďala a kolektiv autorů
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Aplikace (praxe) ne 2014 alkoholy, fenoly, ethery, charakteristika alkoholů a fenolů, názvosloví alkoholů a fenolů, rozdělení alkoholů a fenolů, příprava a výroba alkoholů a fenolů, fyzikální a chemické vlastnosti alkoholů a fenolů, zástupci alkoholů, fenolů, charakteristika etherů, rozdělení etherů, vlastnosti etherů, zástupci etherů 2014-08-14
Aminokyseliny a proteiny prezentace biochemie Anna Fendrychová
3
Ve třídě žák SŠ, učitel SŠ čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Aplikace (praxe) ne 2010 aminokyseliny, peptidy, peptidová vazba, proteiny, primární struktura, sekundární struktura, terciární struktura, kvarterní struktura, denaturace, amfion, izoelektrický bod, funkce proteinů 2014-08-14
Šampón článek, blog organická chemie (včetně analytické – organické), průřezová témata, užitá chemie Ing. Ctibor Škuta, PhD.
3
Domácí činnost žák SŠ, učitel SŠ, široká veřejnost čeština Motivace,Expozice (zprostředkování poznatků),Aplikace (praxe) ne 2013 šampón, blog, užitá chemie, surfaktant, kosurfaktant, pH, viskozita, pěnivost, dodecylsíran sodný, laurethsulfát sodný, ropa, ketokonazol, sulfid seleničitý 2014-03-24
Stránkovat po: První Předchozí --- Další Poslední